Ontwikkelen in 2022

‘Ontwikkeladviezen: een terugblik en een vooruitblik naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden in 2022’

De afgelopen drie jaar konden zowel werkenden als niet-werkenden zich bij een loopbaancoach aanmelden voor een gratis ontwikkeladvies. Dit relatief korte traject bestond uit max. vier gesprekken, een arbeidsmarktscan, e-scan voor ondernemers en een interessetest. Die test deed ik er soms extra bij, indien dat nodig was. In 2021 was er landelijk ruimte voor max. 55.000 aanmeldingen en vanaf het moment dat de subsidiepot openging, stormde het aanmeldingen. Binnen enkele dagen was het plafond bereikt. Als dit iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat de ontwikkelbehoefte van mensen groot is en dat de overheid dit ook goed aanvoelt.

Blijf in beweging

De belangrijkste boodschap geldt ook dit jaar nog steeds: blijf in beweging, blijf jezelf ontwikkelen. Goed voor jezelf, omdat je meer kansen creëert voor werk en flexibeler bent op de arbeidsmarkt. Goed voor jezelf, omdat je iets doet wat je het liefste wilt doen. Dat is sowieso in mijn praktijk altijd het uitgangspunt. Iets doen wat goed bij jouw interesses aansluit, geeft je energie! En het gaat in ons leven om het zoeken en vinden van belangrijke energiegevers in je privéleven maar zeer zeker ook in je werk.

Succesvol

Wanneer ik terugkijk op de aanmeldingen in mijn praktijk en de bijzondere processen die zich in korte tijd voltrokken bij de kandidaten, dan concludeer ik dat de ontwikkeladviezen voor de meeste mensen succesvol zijn geweest. Meestal op het niveau van bewustwording van persoonlijkheid, krachten en klachten, emoties en hinderlijke gedachten…en bovenal van belangrijke verlangens en behoeften.

Eigenlijk hebben we het hier over een heel mooi feestje, waar de menselijke veelzijdigheid de dansvloer volledig in beslag nam.

Langzamerhand ontstond er een geheel eigen en authentieke choreografie waarin de kandidaten hun podium pakten, hun ruimte verkenden voor verwerking van wat er pijn deed en er ontstond ruimte voor frisse ideeën en een stappenplan richting de toekomst. Hoe mooi en leerzaam voor mij als coach om kennis te maken met deze veelzijdige mensen en samen met hen te onderzoeken wat er nodig was, mee te mogen dansen…Dank jullie wel!

Subsidies zijn veranderd (STAP-budget)

Het is nu 2 januari 2022 en de subsidieregeling is veranderd. Daarover is al informatie beschikbaar. Per 1 maart dit jaar is het mogelijk om ontwikkelbudget aan te vragen voor scholing. Of dit STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie) van 1000 euro, dat je jaarlijks opnieuw mag aanvragen, ook besteed kan worden aan loopbaancoaching is nog niet helemaal duidelijk. Op de volgende sites vind je wel alvast informatie over het STAP-budget en heb je vragen, dan kun je gerust contact met mij opnemen. Via Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, blijf ik goed op de hoogte van de mogelijkheden, maar op dit moment is de optie besteding voor loopbaancoaching ook bij Noloc nog niet helder.

Het budget is zeer zeker interessant en geeft mogelijkheden!

De sites voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

Rest mij jou een goed en ontspannen jaar toe te wensen met ruimte voor kansen en mogelijkheden!