Stress en burn-out traject
coachgesprek-lachtend

Zo ziet een CSR-coachingstraject voor overspanning of burn-out eruit

1. Energie CheckUp

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit een online vragenlijst, 2 coachsessies en een psycho-fysiologische meting bij een van onze biofeedbacktherapeuten (of een HRV Lifestyle Analyse). We krijgen hiermee inzicht in de ernst van je stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

2. Stresscoaching

Het aantal sessies na de Energie CheckUp is afhankelijk van de ernst van je klachten.

Bij lichtere stressklachten volgt een Stress Reductie Traject van 5 sessies. Je werkt samen met mij aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.

Bij overspanning en burn-out volgt een Stress Herstel Traject van 10 sessies. Hierbij werk je in eerste instantie aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Naast de face-to-face sessies, hebben we ook online contact via een beveiligde E-module. Door het opnieuw invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten halverwege en bij afronding van de coaching, onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching.

Letting go gives us freedom, and freedom is the only condition for happiness

LandstraCoaching jong riet