LandstraCoaching

bij herstel van stress en burn-out, loopbaancoaching en persoonlijke groei

Stress- & Burn-outcoaching

Hoe ziet het coachtraject eruit?

1. Intakefase

Voordat we van start gaan met stresscoaching, ontvang je van mij een online vragenlijst. Daarna volgen er twee sessies met mij en bespreken we de uitkomsten van de vragenlijsten.

Het doel van deze uitgebreide intake is inzicht krijgen in de ernst van je stressklachten. De resultaten vat ik samen in een rapportage met conclusies en adviezen, eventueel ook voor de betrokken arbo- en bedrijfsarts of huisarts/psycholoog. Ik verwijs je sowieso altijd naar een huisarts om te checken of je klachten daadwerkelijk stressgerelateerd zijn en niet het gevolg van andere medische oorzaken. Nadat we een beeld hebben over de ernst van jouw klachten, kunnen we starten met stresscoaching.

2. Stresscoaching

Het aantal sessies na de intake is afhankelijk van de ernst van je klachten.

Bij lichtere stressklachten werken we aan een traject van 5 sessies. Je werkt samen met mij aan je energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.

Bij overspanning en burn-out zijn ongeveer 10 sessies nodig. Je werkt aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Door het opnieuw invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten halverwege en bij afronding van de coaching, onderbouwen we de resultaten van de stresscoaching.